Star Burs programı nedir? TÜBİTAK ile Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar?

Eğitim Haber Girişi : 21 Ekim 2020 02:42
Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri devam ediyor. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan TÜBİTAK Star Stajyer Araşt
Star Burs programı nedir? TÜBİTAK ile Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar?

Ülkemizde geçtiğimiz Mart ayından bu yana etkisini sürdüren koronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünkü Kabine Toplantısı ardından yapılan açıklamalarda duyurulan TÜBİTAK Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile ilgili olarak Star Burs programı nedir? sorusu yoğun şekilde merak edilerek TÜBİTAK ile Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar? soruları üzerinde araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Star Burs programı nedir öğrenmek isteyenler bu başlık altında tüm detayları bulabilirler...

TÜBİTAK STAR BURS PROGRAMI NEDİR?

TÜBİTAK Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı ilgili olarak merak edilen Star Burs programı nedir? sorusuna ilişkin tüm detaylar şöyle;Star Burs programı nedir? TÜBİTAK ile Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar?

TÜBİTAK star burs başvuru kılavuzunda yer alan detaylardan bazıları şöyle;

BURS AMAÇ VE KAPSAMI

Bu burs çağrının amacı, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alan Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmek ve desteklemektir. Ayrıca program kapsamında desteklenen öğrencilerimizin bu çalışmalarının üniversitelerinde zorunlu staj olarak değerlendirme durumu üniversitelerine bağlıdır.

Bu çağrı duyurusu, STAR , Stajyer Araştırmacı Burs Programı için COVID-19 Araştırma Projeleri çağrısına başvuran ve/veya bu programdan destek almaya hak kazanan ve destek alan kişilerle ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.Star Burs programı nedir? TÜBİTAK ile Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar? BURS KAPSAMI, MİKTARI VE SÜRESİ

a. Burs Kapsamı ve Süresi

Çağrı kapsamında, COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerinde (dezenfektanlar, maske, koruyucu kıyafetler, doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları vb.) görev alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar için burs desteği sağlanacaktır. Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak maksimum 12 aylık süre sonunda sona erdirilir. Görev alınan projenin durumuna göre süre uzatımı yapılabilir. Burs ödemeleri bursiyerin projeye dahil olduğu tarihte başlar, proje süresi boyunca devam eder. Proje devam ederken bursiyerlerin öğrenimini tamamlamış olması burs ödemesine engel olmaz. Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, GYK kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3'er aylık dönemler şeklinde yapılabilir.

Star Burs programı nedir? TÜBİTAK ile Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar?

BURS MİKTARI


Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarları;

Lisans öğrencileri için 750 TL/ay, Yüksek Lisans öğrencileri için 3.000 TL/ay, Doktora öğrencileri için 4.500 TL/ay, Doktora Sonrası Araştırmacılar için 6.000 TL/ay'dır.

TÜBİTAK'ın desteklediği diğer projelerde görev alan bursiyerlerin, bu program kapsamında da desteklenmesi durumunda verilecek burs miktarları yukarıdaki miktarlara tamamlanır.Star Burs programı nedir? TÜBİTAK ile Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar? BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENİLEN BELGELER

a. Başvuru Koşulları

T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak. Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak ya da doktora derecesini almış olmak OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak Özel öğrenci statüsünde olanlar bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

Star Burs programı nedir? TÜBİTAK ile Star Stajyer Araştırmacı Burs Programı başvurusu nereden - nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar? BAŞVURU BELGELERİ Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı veya doktora mezuniyet belgesi COVID-19 ile ilgili bir projede araştırma yapmakta/yapacak olduğunu gösterir belge (Kabul belgesi araştırmanın yapılacağı tarihleri, araştırma konusunu içermeli ve davet eden araştırmacı (proje yürütücüsü) tarafından imzalanmış olmalıdır.) Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmış Başvuru ve Araştırma Öneri Formu C. BAŞVURU YÖNTEMİ Başvurular, istenen belgelerin çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde [email protected] elektronik posta adresine gönderilmesi yoluyla yapılır. Başvuru belgelerinin Türkçe olması gerekmektedir. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB'e gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB'e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır. DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak : https://www.sabah.com.tr